Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-25 07:46:49  mhejduk mhejduk

Załączono plik 623117

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2419618
user_idpuste268517
fobject_idpuste623117
resource_idpuste857
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10447
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-25 07:46:49  mhejduk mhejduk

Załączono plik 623118

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2419619
user_idpuste268517
fobject_idpuste623118
resource_idpuste857
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10447
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-25 07:46:49  mhejduk mhejduk

Załączono plik 623119

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2419620
user_idpuste268517
fobject_idpuste623119
resource_idpuste857
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10447
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-25 07:46:49  mhejduk mhejduk

Załączono plik 631566

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2419621
user_idpuste268517
fobject_idpuste631566
resource_idpuste857
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10447
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-25 07:46:49  mhejduk mhejduk

Załączono plik 631569

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2419622
user_idpuste268517
fobject_idpuste631569
resource_idpuste857
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10447
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-09 09:12:56  mhejduk mhejduk

Utworzono ofertę pracy 10447 o nazwie 'ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste10447
namepusteogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
shortpustenabór kandydata na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń
fullpuste

pełna treśc ogłoszenia w załaczniku. termin składania ofert upływa dnia 19 września 2019 roku g. 15.00

contact_personpusteJustyna Paczwa
joboffertype_idpuste1
employmenttype_idpuste22
educationpuste2
user_idpuste268517
resource_idpuste857
language_idpuste1
occupationpustereferent ds. swiadczeń
phonepuste76/7243468
deadlinepuste2019-09-19
publishfrompuste2019-09-09
publishtopuste2019-09-23
slugpusteogloszenie-o-wolnym-stanowisku-urzedniczym
2019-09-09 09:14:31  mhejduk mhejduk

Pole employmenttype_id zmieniło wartość z '22' na wartość pustą

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
employmenttype_id22puste
2019-09-24 08:47:31 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-09-25 07:46:49  mhejduk mhejduk
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się